Kable grzejne – zimowe zabezpieczenie rurociągów

Ogrzewanie zwykle kojarzy się z zamkniętymi pomieszczeniami, w których przebywają ludzie. Działa, by stworzyć komfortowe warunki do funkcjonowania, albo odpowiednie środowisko do przechowywania różnych produktów. Systemy grzewcze służą też do innych celów. Jednym z nich jest na przykład eliminowanie zimowego oblodzenia.

Kategoria: Blog

kable do ogrzewania

Kable grzejne – budowa i zasada działania

Przy niskich temperaturach zamarza woda oraz wszystko, co jest z nią związane. Niektóre instalacje wymagają utrzymania dodatniej temperatury, aby spełniały swoje zadanie. Przykładem może być rura z wodą doprowadzona do budynku. Przy bardzo niskich temperaturach medium w rurze zamarza, a znając rozszerzalność cieczy i zwiększanie objętości lodu, możemy spodziewać się na wiosnę dziurawych rur. Sposobem na takie sytuacje są kable grzejne Devi, które można kupić w wielu specjalistycznych sklepach. Ma je również w ofercie nasza firma TWM-Termo.

Budowa takich kabli sprowadza się do połączenia dwóch miedzianych przewodów, pomiędzy którymi znajduje się materiał o dużym oporze elektrycznym, czyli rezystancji. Zmiana temperatury zewnętrznej, w której pracuje taki kabel, wpływa również na zmianę tej rezystancji. W efekcie czego w różnych temperaturach będzie on miał różną moc. Wartości są podawane w specyfikacji produktu, właśnie w odniesieniu do temperatur otoczenia. Montaż kabli jest prosty i możliwe jest też zmienianie ich pierwotnej długości.

Zastosowanie kabli grzejnych

Kable grzejne mają różne parametry i budowę. Mogą być jedno- i dwużyłowe, oporowe, jednostronnie i dwustronnie zasilane, z ekranem ochronnym czy ze specjalnymi wzmocnieniami. Zależnie do rodzaju mają też nieco inne zastosowanie.

Do najpopularniejszych zalicza się:

  • instalacje przeciwoblodzeniowe schodów, rynien, zjazdów do garażu, rur spustowych,
  • dogrzewanie kościołów, pomieszczeń roboczych, hal i magazynów,
  • ochronę połaci dachów nad rynnami,
  • dogrzewanie posadzek kamiennych podczas renowacji,
  • przeciwoblodzeniowe ogrzewanie ciągów jezdnych, placów załadunkowych, mostów.