Typy grzejników a sposób wydzielania ciepła

Podstawowym zadaniem każdego grzejnika jest wydalanie ciepła dostarczanego przez system centralnego ogrzewania. Pomimo pełnienia takiej samej roli, poszczególne modele różnią się sposobem oddawania energii termicznej. Może ona być wypromieniowana lub wyemitowana przez konwektor.

Kategoria: Blog

ogrzewanie domu

Grzejniki promieniujące

Podział na grzejniki promieniujące i konwekcyjne dotyczy sposobu, w jaki ciepło jest wydzielane przez urządzenie do pomieszczenia. Promieniowanie to wydzielanie ciepła w formie fali elektromagnetycznej całą powierzchnią. Stąd im większa płaszczyzna, tym więcej ciepła się wydziela i tym skuteczniejsze jest ogrzewanie. Grzejniki promieniujące najczęściej skonstruowane są z szeregu rurek i układu elementów grzewczych. Do ich grona zalicza się m.in. panelowe ogrzewanie podłogowe lub sufitowe oraz wszelkiego rodzaju promienniki podczerwieni. Do grzejników, w których dominuje system wypromieniowywania, można również zaliczyć grzejniki płytowe i członowe. Pierwsze z nich pomiędzy dwoma stalowymi płytami mogą mieć dodatkowo zainstalowane konwektory, ale z reguły wydzielanie ciepła przypada w nich po połowie na promieniowanie i konwekcję.

Grzejniki konwektorowe i ich zalety

Konwektorowe, albo inaczej konwekcyjne grzejniki Zehnder i innych znanych marek, działają na zasadzie przekazywania ciepła za pomocą konwektorów, czyli specjalnych wymienników ciepła zainstalowanych w dolnej części grzejnika. Oczywiście mają one też możliwość wydzielania ciepła przez wypromieniowanie, ale dominująca w tym systemie jest pierwsza forma ogrzewania. Konwektory to z reguły szereg rurek i płytek stalowych lub miedzianych, które umożliwiają szybsze wydzielanie energii termicznej do otoczenia. Grzejniki tego typu doskonale współpracują z urządzeniami sterującymi. Wśród tego rodzaju modeli można też znaleźć grzejniki elektryczne. Do ich wyjątkowych zalet zalicza się:

  • bardzo łatwy montaż,
  • szybkie nagrzewanie pomieszczenia,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa,
  • łatwą obsługę,
  • ekologiczny charakter.

Niektóre z modeli wodnych są wyposażone w dodatkowe grzałki niezależne od systemu C.O. Ten rodzaj wymienników ma jeszcze jedną zaletę: nie ulegają one rozgrzaniu do temperatur grożących oparzeniem, są za to podatne na gromadzenie się kurzu.